עדן – פיתוח כלכלי בירושלים

בשנים האחרונות עוברת ירושלים תנופת פיתוח וחדשנות. חברת "עדן"-החברה לפיתוח כלכלי בירושלים- הינה הזרוע העירונית המטפלת בפיתוח כלכלי, תרבותי והמרחב הציבורי באזורי מסחר ותעסוקה אסטרטגיים בעיר ירושלים.

חברת עדן הוקמה במטרה לפתח את מרכז העיר ירושלים, לרבות המע"ר הצפוני והמזרחי, וכן עוסקת בניהול פרויקט "הכניסה לעיר" ובפיתוח אזור התעשייה תלפיות על מנת להפכו לאזור תעסוקה, מסחר ופנאי מודרני. עדן עוסקת בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים מגוונים, פיזיים וכלכליים, באזורי הפעילות שלה.

התחדשות המרקם העירוני וניצול נכון ויעיל של משאבי הקרקע הינם אבן היסוד להחזרת הפעילות למרכזי הערים. כדי להמשיך לצמוח ולחיות גוף האדם מחדש את תאיו, גוף עסקי מחדש את מוצריו וכך גם מרקם עירוני חייב לחדש את בנייניו, רחובותיו ותושביו. התפתחות עירונית נשענת פעמים רבות על כלכלת היצע, אשר בעקבותיה נוצרים הביקושים.

אלון שפייזר, מנכ"ל עדן

מע״ר מרכז

מע״ר צפון

מע״ר מזרח

פיתוח המרחב הציבורי במרכז העיר. פיתוח עוגנים ציבוריים, שגרת תרבות ותשתיות תרבות, קידום תכנון וביצוע של מיזמים ציבוריים

שדרוג המרחב הציבורי ועבודות פיתוח של מרכז העסקים רוממה, גנים ושטחים ציבוריים בשכונות, חזיתות בתי מגורים ובתי עסק

פיתוח מתחם תיירותי עסקי מרכזי מוביל למגזר הערבי המקומי ולתיירות חוץ תוך גיבוש המוצר התרבותי בשיתוף הציבור ופיתוח תשתיות פיזיות

תלפיות

הכניסה לעיר

שדרוג אזור התעשייה תלפיות על בסיס תכנית אב חדשנית. פיתוח מערך תנועה חדש, שפת רחוב ייחודית ויצירת שדרת מסחר ותעסוקה

פרויקט הפיתוח הכלכלי המרכזי של העיר ירושלים. מרכז שלטוני, עסקי וכלכלי בינלאומי בשילוב היצע תרבותי ותיירותי בכניסה לבירה

פיתוח עסקי

תעשו מקום

קידום זירת העסקים והמסחר במרכז העיר באמצעות משיכת תיירות, זיהוי ואפיון צורכי היזמים ובעלי העסקים וציודם בארגז כלים ייחודי

תכנון, עיצוב וניהול דינאמי של מרחבים ציבוריים בירושלים בשיתוף החברה והקהילה, בהתבסס על תכנון משותף של מיזמים חדשניים

השותפים שלנו