חברת "עדן"- החברה לפיתוח כלכלי בירושלים- הינה הזרוע העירונית המטפלת בפיתוח כלכלי, תרבותי והמרחב הציבורי באזורי מסחר ותעסוקה אסטרטגיים בעיר ירושלים. החברה עוסקת בייזום, תכנון וביצוע במודלים שונים במתחמים בהם היא מטפלת.

צירי הפעולה המרכזיים של החברה:


פיתוח פיזי שדרוג המרחב הציבורי, הקמת מבני ציבור מקדמי אג'נדה ופיתוח חניונים ציבוריים.
פיתוח תוכן מתחמי פיתוח פרוגרמות למרחב הציבורי .
פיתוח עסקי פעילות כ"עושה שוק" בתחום הנדל"ן ופעילות תומכת עסקים.


ההיסטוריה של חברת "עדן"

עדן הוקמה בידי הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים לקידום תכנית ההתחדשות וההחייאה של מרכז העיר באמצעים יצירתיים ומגוונים. עם השנים התמחתה החברה במגוון תחומים:
- שיפור המרחב הציבורי ,תכנון ובנייה של שטחי ציבור איכותיים.לרבות שדרוג תשתיות, שיקום חזות הרחובות
- יצירת עוגנים שלטוניים ומתן תמריצים להשקעות כלכליות של המגזר הפרטי
- קידום העשייה התרבותי
- שדרוג הפעילות העסקית והתמהיל העסקי
- קידום מיזמים עירוניים המתווה PPP 


מתחמי הפעילות


כיום מטפלת החברה בפיתוח המתחמים האלה:
• מרכז העיר (מע"ר מרכז, צפון ומזרח)
• איזור תעשייה תלפיות
• רובע הכניסה לעיר
• מרכזי חיים בשכונות