החלטות וועדת מכרזים
קבצים לצפייה/הורדה:
2020
פרוטוקול עדן 25/20
פרוטוקול עדן 24/20
פרוטוקול עדן 23/20
פרוטוקול עדן 22/20
פרוטוקול עדן 21/20
פרוטוקול עדן 20/20
פרוטוקול עדן 19/20
פרוטוקול עדן 18/20
פרוטוקול עדן 17/20
פרוטוקול עדן 16/20
פרוטוקול עדן 15/20
פרוטוקול עדן 14/20
פרוטוקול עדן 13/20
פרוטוקול עדן 12/20
פרוטוקול עדן 11/20
פרוטוקול עדן 10/20
פרוטוקול עדן 9/20
פרוטוקול עדן 8/20
פרוטוקול עדן 7/20
פרוטוקול עדן 6/20
פרוטוקול עדן 5/20
פרוטוקול עדן 4/20
פרוטוקול עדן 3/20
פרוטוקול עדן 2/20
פרוטוקול עדן 1/20
2019
פרוטוקול עדן 29/19
פרוטוקול עדן 28/19
פרוטוקול עדן 27/19
פרוטוקול עדן 26/19
פרוטוקול עדן 25/19
פרוטוקול עדן 24/19
פרוטוקול עדן 23/19
פרוטוקול עדן 22/19
פרוטוקול עדן 21/19
פרוטוקול עדן 20/19
פרוטוקול עדן 19/19
פרוטוקול עדן 18/19
פרוטוקול עדן 17/19
פרוטוקול עדן 16/19
פרוטוקול עדן 15/19
פרוטוקול עדן 14/19
פרוטוקול עדן 13/19
פרוטוקול עדן 12/19
פרוטוקול עדן 11/19
פרוטוקול עדן 10/19
פרוטוקול עדן 9/19
פרוטוקול עדן 8/19
פרוטוקול עדן 7/19
פרוטוקול עדן 6/19
פרוטוקול עדן 5/19
פרוטוקול עדן 4/19
פרוטוקול עדן 3/19
פרוטוקול עדן 2/19
פרוטוקול עדן 1/19
2018
פרוטוקול עדן 30/18
פרוטוקול עדן 29/18
פרוטוקול עדן 28/18
פרוטוקול עדן 27/18
פרוטוקול עדן 26/18
פרוטוקול עדן 25/18
פרוטוקול עדן 24/18
פרוטוקול עדן 23/18
פרוטוקול עדן 22/18
פרוטוקול עדן 21/18
פרוטוקול עדן 20/18
פרוטוקול עדן 19/18
פרוטוקול עדן 18/18
פרוטוקול עדן 17/18
פרוטוקול עדן 16/18
פרוטוקול עדן 15/18
פרוטוקול עדן 14/18
פרוטוקול עדן 13/18
פרוטוקול עדן 12/18
פרוטוקול עדן 11/18
פרוטוקול עדן 10/18
פרוטוקול עדן 9/18
פרוטוקול עדן 8/18
פרוטוקול עדן 7/18
פרוטוקול עדן 6/18
פרוטוקול עדן 5/18
פרוטוקול עדן 4/18
פרוטוקול עדן 3/18
פרוטוקול עדן 2/18
פרוטוקול עדן 1/18
2017
פרוטוקול עדן 33/17
פרוטוקול עדן 32/17
פרוטוקול עדן 31/17
פרוטוקול עדן 30/17
פרוטוקול עדן 29/17
פרוטוקול עדן 28/17
פרוטוקול עדן 27/17
פרוטוקול עדן 26/17
פרוטוקול עדן 25/17
פרוטוקול עדן 24/17
פרוטוקול עדן 23/17
פרוטוקול עדן 22/17
פרוטוקול עדן 21/17
פרוטוקול עדן 20/17
פרוטוקול עדן 19/17
פרוטוקול עדן 18/17
פרוטוקול עדן 17/17
פרוטוקול עדן 16/17
פרוטוקול עדן 16/17
פרוטוקול עדן 14/17
פרוטוקול עדן 13/17
פרוטוקול עדן 12/17
פרוטוקול עדן 11/17
פרוטוקול עדן 10/17
פרוטוקול עדן 9/17
פרוטוקול עדן 8/17
פרוטוקול עדן 7/17
פרוטוקול עדן 6/17
פרוטוקול עדן 5/17
פרוטוקול עדן 4/17
פרוטוקול עדן 3/17
פרוטוקול עדן 2/17
פרוטוקול עדן 1/17
2016
פרוטוקול עדן 34/16
פרוטוקול עדן 33/16
פרוטוקול עדן 32/16
פרוטוקול עדן 31/16
פרוטוקול עדן 30/16
פרוטוקול עדן 27/16
פרוטוקול עדן 26/16
פרוטוקול עדן 25/16
פרוטוקול עדן 24/16
פרוטוקול עדן 23/16
פרוטוקול עדן 22/16
פרוטוקול עדן 21/16
פרוטוקול עדן 20/16

הודעות לפי תקנות חובת המכרזים