חברת "עדן" פעלה עד כה לשדרוג המרחב הציבורי בלבו של מרכז עסקים ראשי צפון. מעתה ייתוספו לעבודות השדרוג עבודות פיתוח של מרכז העסקים ושל אזור התעשייה לשעבר רוממה. העבודות צפויות להימשך כמה שנים.

משלבים כוחות למען פיתוח המרחב הציבורי

כמו כן צפויים שיתופי פעולה עם המִנהלים הקהילתיים לגיבוש תכנית לקידום ולפיתוח של התשתיות והמרחב הציבורי. לצד פיתוח הרחובות יושם דגש על פיתוח גנים ושטחים ציבוריים בשכונות, על הקמת שירותים ציבוריים ועל טיפול בחזיתות של בתי מגורים ובתי עסק.