פלייס-מייקינג: תעשו מקום

חברת עדן מקדמת את הפלייס-מייקינג, או בלשוננו "תעשו מקום". זוהי גישה של תכנון עיצוב וניהול של מרחבים ציבוריים בשיתוף החברה והקהילה, על פי צורכי היום-יום וההזדמנויות הנקרות.

הורתה ולידתה

פלייס-מייקינג נולדה בשנות השישים של המאה העשרים מתוך ביקורת גוברת על התכנון הרגיל של המרחב הציבורי. באותה עת התבסס התכנון ברובו על ידע מקצועי לטווח ארוך והחמיץ רבים מן הצרכים והרצונות של המשתמשים.

הגישה החדשה דגלה בתכנון משותף של מיזמים – בעזרת גוף ידע קהילתי מקומי – שתהיה להם השפעה מידית על חיי המשתמשים.

 

חברת "עדן" עושה מקום

מאז חלפו כחמישים שנה ו"תעשו מקום" הירושלמית פועלת ברוח הדברים, בהובלת חברת "עדן" בעבור עיריית ירושלים. "תעשו מקום" עושה לבניית תשתית מערכתית כלכלית ועיצובית משותפת לאנשי ממסד, לאנשי מקצוע, לארגונים אזרחיים ולתושבים. היא מקדמת תכנון משותף ויישום מוצלח של מיזמים פיזיים במרחב הציבורי הירושלמי.

תנאי הכרחי

בסופו של דבר, החזון הגדול של "תעשו מקום" הוא ליצור את התנאים המקצועיים והמערכתיים בעבור אנשים וקהילות המעוניינים לפעול ולהשפיע על המרחב הציבורי הקרוב ללבם.