אזור התעשייה תלפיות משתרע על שטח של כ-1,200 דונם בחלקה הדרום-מזרחי של ירושלים. במרוצת השנים הוזנח האזור ולא פותח על אף עתודות הקרקע שבו. התמעטות ענפי התעשייה הכבדה והקלה באזור במרוצת השנים, הביאה ליצירתן של עוד ועוד עתודות קרקע ושטחים מבונים ריקים.

 

תכנית אב

העירייה בשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים קידמה תכנית אב לתלפיות אשר שינתה את ייעוד הקרקע למסחר, לתעסוקה ולתעשייה קלה. התכנית הגדירה את היקף השטחים המבונים בכ-2 מיליון מ"ר, מתוכם כ-500 אלף מ"ר קיימים. באופן זה הוגדרו 400% בנייה ברוב המתחם וכ-500% בנייה לאורך רחוב פייר קניג.

חברת "עדן" פועלת בשלושה ערוצים:

תכנון ופיתוח פיזי של המרחב הציבורי

מערך תנועה חדש 

החברה מפעילה צוותי מתכננים העוסקים בתכנון מחדש של המרחב הציבורי, בהתבסס על תכנית האב לתלפיות. עקרונות התכנון מדגישים את הצורך בתכנון מערך תנועתי חדש המתבסס על תחבורה ציבורית, הקמת קווי רכבת קלה, הגדרת צירי תנועה עיקריים, סלילת שבילי אופניים ומערך חניונים ציבוריים בכניסות לאזור.

שפת רחוב ייחודית

המרחב הציבורי ישודרג בתשתיות חדשות הכוללות: כבישים, מדרכות רחבות, שבילים ירוקים, תאורה ועוד, שיוגדרו בשפת רחוב ייחודית. מתכנון זה ייגזר תכנון מפורט לכל רחוב עד ליישום בשטח. בשנת 2017 יחל שדרוג רחובות הסדנה והתנופה.

שדרת מסחר ותעסוקה

מיזם מרכזי שעוסקת בו החברה הוא חיבורו הפיזי של רחוב פייר קניג לדרך משה ברעם, לשם יצירת שדרת מסחר ותעסוקה מרכזית באזור ובעיר. נוסף על כך, חברת "עדן" מסייעת לבעלי הקרקעות והיזמים לממש את זכויות הבנייה במרחב הפרטי להגדלת היצע השטחים המבונים.

 

 

פיתוח עסקי

מתוך הבנה כי תהליך שדרוגו הפיזי של המתחם יימשך שנים מספר, עוסקת "עדן" כבר היום בפיתוח עסקי ובשיתוף פעולה עם עסקים.

נקודות עניין במרחב

פעילות ראשונה הצפויה להסתיים עד סוף 2016 היא יצירת נקודות עניין במרחב הציבורי על פי עקרונות הפלייס-מייקינג. שיטה זו דוגלת בשדרוג המרחב הציבורי בעזרת מיצבים פיזיים ובשיתוף בעלי העניין.

הפרט לרווחת הכלל

הפעילות מתרכזת בשלוש נקודות לאורך רחוב יד חרוצים ומטרתה שדרוג פיזי נקודתי בשיתוף פעולה עם בעלי הנכסים והשוכרים, לרווחת הציבור. בדרך זו "עדן" יוצרת מודל מיוחד המנגיש שטחים בבעלות פרטית לרווחת הכלל.

 

 

פיתוח קהילתי

אזור התעשייה תלפיות נבדל מאזורי תעסוקה רבים: הוא יוצר קשרי גומלין משמעותיים עם סביבתו ואינו מנותק מהחיים האורבניים בדומה לאזורי תעשייה אחרים.

חברי הקהילה – סוכני שינוי

באזור פועלות קהילות שונות בעלות השפעה של ממש על חיי היום-יום ועל התפתחותו העתידית, ובהן: קהילת הסטארט-אפים, קהילת האמנים והיוצרים, התושבים וקהילת היזמים והעסקים. "עדן" פועלת לחיזוק קהילות אלו ואחרות ליצירת מרחב ציבורי אטרקטיבי ומזמין.

 

צרו קשר

שיתוף הפעולה חיוני להצלחת המיזם. יזמים ובעלי עסקים המבקשים להיות שותפים פעילים

בשדרוג המתחם מוזמנים ליצור קשר בדוא"ל: guy@eden-jcdc.co.il