תמריצים ומענקים
חברת עדן מקדמת סגירות רב עונתיות בגבולות מרכז ירושלים במטרה לאפשר לעסקי הסעדה להתקין פרגודים וקירויים,
אשר יאפשרו שימוש רב עונתי, בהתאם לתנאי מזג האוויר המשתנים.
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל מענק סגירות רב עונתיות
מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות")
חברת עדן מקדמת מענקים מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות")
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל
הנחיות לשדרוג חזיתות
הנחיות להצבת כסאות ושולחנות
הנחיות להצבת פרגודים