הודעה בדבר סיום מענקים והארכת תוקף מענק הקמת בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור התעשיה תלפיות
תמריצים ומענקים
חברת עדן מקדמת סגירות רב עונתיות בגבולות מרכז ירושלים במטרה לאפשר לעסקי הסעדה להתקין פרגודים וקירויים,
אשר יאפשרו שימוש רב עונתי, בהתאם לתנאי מזג האוויר המשתנים.
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל מענק סגירות רב עונתיות
מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר
חברת עדן מקדמת מענקים מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות")
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל
הנחיות לשדרוג חזיתות
הנחיות להצבת כסאות ושולחנות
הנחיות להצבת פרגודים
קול קורא למוסדות תרבות הפועלים בירושלים להקמת מרכזי תרבות באזור התעשייה תלפיות
חברת עדן מבקשת להכשיר מבנים באזור התעשיה תלפיות אשר ישמשו כמרכזי תרבות עבור מוסות הפועלי בירושלים.
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל
קול קורא להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור התעשיה תלפיות
נוהל מענק לרכישת שולחנות וכסאות לבתי עסק בשוק מחנה יהודה בירושלים