תמריצים ומענקים
חברת עדן מקדמת סגירות רב עונתיות בגבולות מרכז ירושלים במטרה לאפשר לעסקי הסעדה להתקין פרגודים וקירויים,
אשר יאפשרו שימוש רב עונתי, בהתאם לתנאי מזג האוויר המשתנים.
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל מענק סגירות רב עונתיות
מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר
חברת עדן מקדמת מענקים מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות")
קובץ להורדה:
מודעה
נוהל
הנחיות לשדרוג חזיתות
הנחיות להצבת כסאות ושולחנות
הנחיות להצבת פרגודים
נוהל קבלת מענק להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה - אזור התעשיה תלפיות