תמריצים ומענקים
מענק שדרוג חלונות ראווה ומענק ניקוי חזיתות
חברת עדן מתמרצת בעלי נכסים וסוחרים לשדרג חלונות ראווה וחזיתות מבנים
במרכז העיר.
עד היום אישרה חברת עדן 250 מענקי שדרוג חלונות ראווה במרכז העיר ו-15
מענקים לניקוי חזיתות. להלן עיקרי תוכניות המענק:
מענק ניקוי חזיתות
חברת עדן משתתפת בעלות ניקוי חזיתות מבנים במרכז העיר.
זאת, בכפוף לביצוע ניקוי (חול או מים), על פי המלצות גורם מייעץ מטעם חברת עדן.
גובה המענק: במבנה רגיל - 40 ש"ח למ"ר חזית; במבנה לשימור - 60 שח
למ"ר חזית; במבנה ציבורי - 80 ש"ח למ"ר חזית.

קבצים לצפייה/הורדה:
נוהל מענק ניקוי חזיתות
טופס בקשה א'
טופס בקשה ב'
טופס בקשה ג'
שיפוץ מבנים וחזיתות - חוברת הדרכה
מענק זה ניתן במסגרת פרוייקט שיקום חלונות ראווה ושילוט במרכז העיר, שיזמה חברת עדן.
גובה המענק - 7000 ₪, לשדרוג חלון הראווה ודלת הכניסה; שלט החנות; סוכך החנות; סורגים ומיזוג. מקסימום מענק - 14,000 ש"ח (ללא תלות במספר חלונות ראווה).
עדיפות במימון: מענקים לרצף של 3 חנויות סמוכות ומעלה.
המענק בכפוף לעמידה בהנחיות עירית ירושלים ובכפוף לביצוע, על פי הנחיות גורם מייעץ מטעם חברת עדן*.
לתשומת לבכם: מקום בו מבנה בית העסק ו/או העסק מוחזק ו/או מושכר, נדרשת הסכמה משותפת של בעל המקום ושל המחזיק בבית העסק.
קובץ להורדה:
טופס בקשה להצטרף לפרוייקט שיקום חלונות ראווה ושילוט - הצהרה והתחייבות
בעלי עסקים, המעוניינים להשתתף בפרויקט, מתבקשים לפנות אל רחל בן משה, מנהל קהילתי לב העיר, טלפון: 02-6230048.
BID הוא יוזמה המונהגת על ידי עסקים. בעלי העסקים מצביעים בשאלת השקעה משותפת בפרויקטים ובשירותים מקומיים נוספים, כדי לשפר את ביצועי המסחר שלהם ואת הסביבה הפיסית.
פרויקטים מסוג BID מחויבים לספק ערך מוסף, כך שלא ישכפלו שירותים קיימים או יחליפו אותם. עם זאת בפרויקט עובדים יחד עם הרשות המקומית ועם ספקי שירותים אחרים, כולל המשטרה, כדי להבטיח המשך מתן שירותים רציפים ובאיכות גבוהה.
יתרונות ה- BID
מאחד עסקים כך שיפעלו למען מטרות משותפות.
מאפשר לאזור להתחרות ביתר יעילות כדי לזכות בפלח שוק מקומי גדול יותר. זאת באמצעות יצירת משאבי שיווק מקומיים גדולים יותר וחוזקות.
יוצר קול קיבוצי רב עוצמה, לצורך ייצוג האינטרסים של העסקים בפני המועצה ובפני גופי הממשלה.
מממן פרויקטים מכווני מטרה ואירועים מיוחדים, במטרה להניע מדרך רגל ומכירות.
מסייע במינוף משאבי ציבור ומשאבים פרטיים, כדי לתכנן פעילויות, לפתח פרויקטים ויוזמות מסחריות אחרות שמטרתן להפיח רוח חיה בעסקים.
בישראל, בניגוד לאירופה וארה"ב המודל אינו מפותח דיו ואינו נתמך בחקיקה.
הנוהל המצ"ב הינו הפעולה הפרואקטיבית הראשונה בארץ לעידוד הקמת ופעילות מתחמי BID בעיר ירושלים ובארץ בכלל
קבצים להורדה:
נוהל סיוע לפעילות סוחרים
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ("עדן") פונה בזאת לבתי עסק בתחום ההסעדה, העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בנוהל, להגיש בקשות לקבלת מענק לשדרוג מתקני ישיבה (כיסאות ושולחנות) להצבה מחוץ לעסקי הסעדה במרכז העיר, הכל בהתאם לנוהל שפרסמה עדן ("הנוהל").
קבצים להורדה:
נוהל
נספח טכני לנוהל
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ("עדן") פונה בזאת לבתי עסק העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בנוהל, להגיש בקשות לקבלת מענק להצבת פרגודים ("סגירת חורף") בבתי עסק במרכז העיר ירושלים, הכל בהתאם לנוהל שפרסמה עדן ("הנוהל").
לינקים להורדה:
נוהל סגירת חורף 2015
נספח
מענק ניקוי חזיתות
מענק שדרוג חלונות ראווה ומענק ניקוי חזיתות חברת עדן מתמרצת בעלי נכסים וסוחרים לשדרג חלונות ראווה וחזיתות מבנים במרכז העיר. עד היום אישרה חברת עדן 250 מענקי שדרוג חלונות ראווה במרכז העיר ו-15 מענקים לניקוי חזיתות. להלן עיקרי תוכניות המענק: מענק ניקוי חזיתות חברת עדן משתתפת בעלות ניקוי חזיתות מבנים במרכז העיר. זאת, בכפוף לביצוע ניקוי (חול או מים), על פי המלצות גורם מייעץ מטעם חברת עדן. גובה המענק: במבנה רגיל - 40 ש"ח למ"ר חזית; במבנה לשימור - 60 שח למ"ר חזית; במבנה ציבורי - 80 ש"ח למ"ר חזית.

קבצים לצפייה/הורדה:

מענק שדרוג חלונות ראווה
מענק זה ניתן במסגרת פרוייקט שיקום חלונות ראווה ושילוט במרכז העיר, שיזמה חברת עדן. גובה המענק - 7000 ₪, לשדרוג חלון הראווה ודלת הכניסה; שלט החנות; סוכך החנות; סורגים ומיזוג. מקסימום מענק - 14,000 ש"ח (ללא תלות במספר חלונות ראווה). עדיפות במימון: מענקים לרצף של 3 חנויות סמוכות ומעלה. המענק בכפוף לעמידה בהנחיות עירית ירושלים ובכפוף לביצוע, על פי הנחיות גורם מייעץ מטעם חברת עדן*. לתשומת לבכם: מקום בו מבנה בית העסק ו/או העסק מוחזק ו/או מושכר, נדרשת הסכמה משותפת של בעל המקום ושל המחזיק בבית העסק. בעלי עסקים, המעוניינים להשתתף בפרויקט, מתבקשים לפנות אל רחל בן משה, מנהל קהילתי לב העיר, טלפון: 02-6230048.

קבצים לצפייה/הורדה:

אירועי תרבות
כחלק מהתפיסה הכללית של החברה לחיזוק תמהיל העסקים במרכז העיר תוך ניצול היתרון היחסי של מרכז העיר מול מרכזי מסחר מתחרים כגון: קניונים ולאחר שבעשור האחרון שודרג המרחב הציבורי במרכז העיר על ידי החברה מבוצע מהלך זה שמטרתו לעודד יזמים לקיים אירועי תרבות, שווקים וירידים במרחב הציבור המשודרג של מרכז העיר ובמטרה לייצר "חווית שוטטות", קרי תנועה מתמדת של מבקרים וקונים בסמטאות וברחובות מרכז העיר התפיסה היא שעדן כחברה ציבורית יכולה וצריכה לפעול בתחום הציבורי שהינו המרחב הציבורי, אחד מחוזקות מרכז העיר ירושלים, ובו להפגיש את התיירים, המבקרים והקונים הפוטנציאלים עם המגזר העסקי הפרטי - החנויות ובתי העסק לאורך הרחוב.

קבצים לצפייה/הורדה:

תכנית לעיצוב והתקנת מדבקות לחלונות ראווה
תוכנית לעיצוב והתקנת מדבקות בחלונות ראווה לשיפור חזות עסקים סגורים במרכז העיר ירושלים עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ("עדן") מעוניינת לשפר את הנראות של בתי עסק סגורים במרכז העיר ירושלים, באמצעות מתן הטבה (ללא תשלום של בעל העסק) של עיצוב, ייצור והתקנת מדבקה מעוצבת על חלון הראווה של בית העסק, ואשר תכלול, בין היתר, את הנתונים הרלוונטיים של העסק ופרטי התקשרות עם המוכר/המשכיר, וכן נתונים נוספים כמפורט בנוהל התוכנית.

קבצים לצפייה/הורדה: